กลับหน้าสืบค้น
   
ชื่อสมุนไพร : กระเชา
ชื่อพฤษศาสตร์ : Holoptelea integrifolia Planch. วงศ์ ULMACEA
ลักษณะสมุนไพร : ชื่อพื้นเมือง กระเจา (ภาคกลาง) กระเจาะ ขะเจา (ภาคใต้) กระเช้า (กาญจนบุรี) กะเซาะ (ราชบุรี) กาซาว (เพชรบุรี) ขะจาวแจง ฮังคาว (ภาคเหนือ) พูคาว (นครพนม) มหาเหนียว (นครราชสีมา) ฮ้างค้าว (ชัยภูมิ เชียงราย อุดรธานี) Indian elm E
ไม้ต้น ผลัดใบ ลำต้นมักแตกง่ามใกล้โคนต้น เปลือกสีน้ำตาลอมเทา ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกเป็นช่อกระจุกออกที่ง่ามใบ ผลรูปรี แบน มีปีกบางล้อมรอบ ปลายผลเป็นติ่งสองแฉก เปลือกและใบเมื่อขยี้มีกลิ่นเหม็นเขียว

ข้อมูลทางยาสมุนไพร

เปลือก   เมา   เปลือก แก้โรคผิวหนัง แก้ปวดข้อ รักษาโรคเรื้อนสุนัข และเป็นยากันตัวไร

ที่มา : หนังสือ พฤกษาน่าสน

     

กลับหน้าสืบค้น
อาหารเสริมสุขภาพจากสมุนไพรไกล้ตัว