กรดอะมิโน

กรดอะมิโน คือ สารประกอบอินทรีย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของโปรตีน เป็นหนึ่งในหน่วยโครงสร้างพื้นฐานของร่างกายมนุษย์ ร่างกายย่อยโปรตีนได้เป็นกรดอะมิโนชนิดต่าง ๆ

Showing all 28 results

Showing all 28 results