น้ำตาลในเลือด และเบาหวาน

น้ำตาลกลูโคส (glucose) เป็นแหล่งพลังงานแรกที่ร่างกายนำไปใช้ โดยมีฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อน คือ อินซูลิน (Insulin) เป็นตัวนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ไปให้ร่างกายใช้เป็นพลังงาน หากร่างกายขาดฮอร์โมนอินซูลิน เช่นในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 หรือมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance) ซึ่งพบในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จะทำให้น้ำตาลตกค้างอยู่ในกระแสเลือด ไม่สามารถนำไปให้อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายใช้ได้ ส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามอวัยวะต่าง ๆ เช่น ตาเสื่อม ไตเสื่อม โรคหลอดเลือดหัวใจ และระบบประสาทเสื่อม ตามมาเป็นลำดับ

Showing all 32 results

Showing all 32 results