กล้ามเนื้อ ข้อเสื่อม และกระดูก

วิตามินและแร่ธาตุ ที่เป็นส่วนประกอบของกระดูกคือ แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็กและอื่นๆ เช่น อิเล็กโตรไลท์ โซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียมจะจับกับกระดูกต้องอยู่ในเส้นเลือด ซึ่งได้จากการรับประทานอาหารประเภทแคลเซียมโดยตรง วิตามินเค (Vitamin K) จะช่วยในการขนถ่ายแร่ธาตุแคลเซียมเข้าสู่กระดูกและฟัน

Showing 1–40 of 72 results

Showing 1–40 of 72 results