ชา กาแฟ Coffee & Tea

ชาเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าและมีปริมาณกาเฟอีนน้อยกว่ากาแฟ ซึ่งนอกจากกาเฟอีนแล้ว ในชายังมีสารสําคัญที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เช่น แทนนิน คาเทชิน เป็นต้น กาแฟช่วยปรับให้ระดับอินซูลินคงที่ และลดอัตราการเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2, โรคพาร์กินสัน และมะเร็งที่ลำไส้ได้ ระดับกาเฟอีนในกระแสเลือดเพิ่มขึ้นส่งผลให้ความดันโลหิตสูง

Showing all 9 results

Showing all 9 results