หวัด ไซนัส และภูมิแพ้

ไขัหวัดและอาการภูมิแพ้ สามารถป้องกันหากเราหมั่นดูแลร่างกายให้มีภูมิคุ้มของร่างกายแข็งแรง ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น อาหารที่อุดมด้วยวิตามินซี หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ ก็จะช่วยลดความถี่ของการป่วยเป็นไข้หวัดและอาการภูมิแพ้ที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

Showing all 27 results

Showing all 27 results