น้ำมันบำรุงผิว Essential Oil

น้ำมันหอมระเหย คือ น้ำมันที่พืชผลิตขึ้นตามธรรมชาติ และเก็บไว้ตามส่วนต่าง ๆ เช่น กลีบดอก เปลือกของผล เกสร ราก เปลือกของลำต้น หรือยางที่ออกมาจากเปลือกไม้

Showing all 11 results

Showing all 11 results