บำรุงผม ผมร่วง

สุขภาพของเส้นผมนั้นมีความต้องการสารอาหารที่จำเป็นเหมือนกับร่างกายส่วนอื่น ๆ เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและบำรุงให้เส้นผมแข็งแรง การขาดสารอาหารอย่างวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาวะผมร่วมมากกว่าปกติ

Showing all 22 results

Showing all 22 results