นิ่ว บำรุงตับและไต

ตับ มีหน้าที่ควบคุมสมดุลให้กับร่างกาย ช่วยขจัดสารพิษ สร้างระบบภูมิคุ้มกันเพื่อปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ ช่วยสร้างโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบให้เลือดแข็งตัว และสร้างน้ำดีสำหรับช่วยดูดซึมไขมันและวิตามินชนิดละลายในน้ำมัน

Showing all 32 results

Showing all 32 results