เห็ดเป็นยา

เห็ดทุกชนิดจะไม่สามารถผลิตอาหารได้เอง ต้องอาศัยการย่อยอาหารต้นไม้ชนิดอื่น แล้วจึงเก็บสารอาหารไว้ เรียกว่า เบต้ากลูแคน ซึ่งเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ในการเสริมสร้างภูมิคุ้นกันให้ร่างกายของมนุษย์ เห็ดทุกชนิดมีเบต้ากลูแคน แต่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง ร่างกายของเราไม่สามารถย่อยไปใช้ประโยชน์ได้ จึงต้องนำมาผ่านกระบวนการหมักเห็ดด้วยจุลินทรีที่มีประโยชน์ก่อน (โปรไบโอติกส์) เพื่อให้ได้เบต้ากูลแคน ที่มีน้ำหนักโมเลกุลเล็กลง ร่างกายของเราจึงจะสามารถย่อยเบต้ากลูแคนจากเห็ดไปใช้ประโยชน์ได้

Showing all 16 results

Showing all 16 results