สำหรับแม่และเด็ก

วิตามินและเกลือแร่ที่จำเป็นต้องให้เสริม เพื่อแก้ไขภาวะการขาดวิตามินและแร่ธาตุในหญิงตั้งครรภ์ วัยทารก และวัยเด็ก 6-12 ปี

วิตามินเอ (Vitamin A)รายงานในปี ค.ศ. 1984 พบว่าการขาดวิตามินเอในมารดาสัมพันธ์ กับการเพิ่มอัตราการคลอดก่อนกำหนดและการเจริญเติบโตช้าของทารกภายในครรภ์ นอกจากนี้ หลักฐานในปัจจุบันยังแสดงให้เห็นว่า การขาดวิตามินเอ อย่างรุนแรงในมารดานั้น อาจเพิ่มความเสี่ยงของการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่ไปสู่ลูกได้ และลดการ
เจริญเติบโตของทารกระหว่างหนึ่งปีแรก แต่เบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของ
วิตามินเอ (Pro-Vitamin A) นั้นมีความปลอดภัย ไม่พบการเกิดพิษของทั้งในคนและในสัตว์

โฟเลท (Folate) การศึกษาแบบ meta-analyses ได้รายงานว่าการให้โฟเลทแก่มารดามีความสัมพันธ์ในการลดความเสี่ยงการพิการแต่กำเนิดของทารก เช่น ความผิดปกติของหัวใจร่วมหลอดเลือด ช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งในเด็ก ได้แก่ มะเร็งเม็ดเลือดขาว เนื ้องอกสมองในเด็ก

วิตามินซี (Vitamin C) ภาวะการขาดวิตามินซีในหญิงตั้งครรภ์จะทำให้มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อขณะคลอดก่อนกำหนด และภาวะครรภ์เป็นพิษได้ นอกจากนี้อาจทำให้ทารกที่เกิดมาเป็นโรคลักปิดลักเปิด

ไอโอดีน (Iiodine) การขาดไอโอดีน ในช่วงตั้งครรภ์จะทำให้การพัฒนาของทารกในครรภ์ผิดปรกติ โดยเฉพาะการพัฒนาสมอง ซึ่งจะส่งผลให้ทารกที่คลอดออกมาแล้วมีพัฒนาการล่าช้า IQ ต่ำ และลดความเสี่ยงของอาการครีตินิซีม (Cretinism) ได้ ผู้ป่วยจะมีพัฒนาการล่าช้าอย่างรุนแรงทั้งทางกายและทางสติปัญญา เป็นผลจากการขาดฮอร์โมนไทรอยด์ระหว่างที่มารดาตั้งครรภ์ ซึ่งมักเกิดจากการได้รับไอโอดีนไม่เพียงพอ โดยไอโอดีนสามารถเพิ่ม IQ ในคนที่ขาดไอโอดีนได้ถึง 13 จุด(

ธาตุเหล็ก (Iron) การขาดธาตุเหล็กและโลหิตจางเนื่องจากการขาดธาตุเหล็กในระยะตั้งครรภ์ พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อการคลอดก่อนกำหนด การคลอดทารกน้ำหนักน้อย หญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการโลหิตจางขั้นรุนแรงโดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 ของการตั้งครรภ์ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการตกเลือด และการตายของมารดาเนื่องจากการคลอดบุตร โดยธาตุเหล็กลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาได้ร้อยละ 20

สังกะสี (Zinc) การศึกษาภาวะการขาดธาตุสังกะสีในหญิงตั้งครรภ์ พบปัญหาการคลอดก่อนกำหนด ความดันโลหิตสูง ทารกในครรภ์เติบโตช้า น้ำหนักแรกเกิดต่ำและทารก
เจ็บป่วยบ่อย

แคลเซียม (Calcium) ช่วยลดความเสี่ยงของโรคพิษแห่งครรภ์ระยะก่อนชัก (Pre-eclampsia) และความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์มีผลต่อพยาธิภาวะและอัตราการตายของมารดาและเด็ก การเสริมแคลเซียมระหว่างตั้งครรภ์สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดความผิดปกติดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลกยังไม่มีข้อแนะนำให้ใช้แคลเซียมในกรณีนี้ในหญิงตั้งครรภ์ทุกราย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 • http://ndi.fda.moph.go.th/uploads/evidance_file/20170503183328.pdf

Showing all 4 results

 • วิตามินขณะตั้งครรภ์, PreNatal

  วิตามินขณะตั้งครรภ์, PreNatal

  ฿290.00
  หยิบใส่ตะกร้า
 • โปรไบโอติกส์สำหรับเด็กเล็ก, RAW Probiotics Kids

  โปรไบโอติกส์สำหรับเด็กเล็ก, RAW Probiotics Kids

  ฿1,480.00
  อ่านเพิ่ม
 • โปรไบโอติกส์สำหรับแม่ตั้งครรภ์, Prenatal Probiotics

  โปรไบโอติกส์สำหรับแม่ตั้งครรภ์, Prenatal Probiotics

  ฿990.00
  อ่านเพิ่ม
 • วิตามินขณะตั้งครรภ์, Prenatal One

  ฿850.00
  อ่านเพิ่ม

Showing all 4 results