สุขภาพช่องปาก

ในช่องปากของเรา มีจุลินทรีย์อาศัยอยู่หลากหลายสายพันธุ์ ตัวที่ร้ายที่สุดคือ แบคทีเรีย streptocci ความหวานจากแป้งและน้ำตาลจะเป็นอาหารชั้นดีให้แบคทีเรียชนิดนี้เจริญเติบโต เมื่อมีมากขึ้นจะเกิดการสะสมทับถมกันแน่นอยู่บนพื้นผิวของฟัน ทำให้เกิดกรดอินทรีย์ซึ่งสามารถทำละลายชั้นป้องกันของเคลือบฟันได้ ถ้าเชื้อโรคสามารถแทรกซึมเข้าไปถึงเนื้อฟันได้ ก็จะสามารถทำให้เกิดโพรงในฟันได้ ซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาเนื้อเยื่อในโพรงฟันก็จะติดเชื้อและก่อให้เกิดโรคฟันผุ

Showing all 6 results

Showing all 6 results