สมุนไพรไทย

สมุนไพรไทย มีข้อมูลบันทึกไว้มากมายตั้งแต่โบราณ มีทั้งสมุนไพรเดี่ยวไว้สำหรับปรุงอาหาร และสมุนไพรที่ใช้แบบตำรับยาที่มีข้อมูลปลีกย่อยของการใช้มากมาย ดังนั้นก่อนใช้ตำรับยาสมุนไพร หรือผสมยากินเอง ควรปรึกษาหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะเสียก่อน เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการรักษาโรคที่ถูกต้อง

Showing all 27 results

Showing all 27 results